Специализирани сме в изграждането на изолационни пакети по клетките на депа за отпадъци, водоеми, тунели, мостове и сгради.

Професионализъм

Всички екипи притежават сертификати от германската фирма NAUE GmbH & Co.KG

Опит

Участвали сме като подизпълнители в изграждането на едни от най-големите и модерни депа за отпадъци в България

Традиция

Над 20 години Стив Макро се занимава с изграждането на хидроизолационни системи

Отношение

Уважението и коректното отношение е в основата на нашите дългогодишни партньорства

Накратко за Стив Макро

Фирмата притежава лиценз за монтаж на полиетилен с висока плътност-HDPE, използващ се при изолации на депа за отпадъци, водоеми, тунели, мостове, сгради и др.

Екипите с които разполагаме са високо квалифицирани и са сертифицирани от германската фирма NAUE GmbH & Co.KG. Всички работниците притежават свидетелства за правоспособност и от „Институт по заваряване” АД гр.София.

Участвали сме като подизпълнители в изграждането на едни от най-големите и модерни депа за отпадъци в нашата страна: Русе, Силистра, Созопол, Варна, Севлиево, Мадан, ТЕЦ Ай И ЕС Марица Изток1, ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Енел Марица Изток 3, Стар Содов Завод-Девня, Агрополихим АД гр.Девня.

Ръководството на дружеството, по препоръка от NAUE Gmbh & Co.KG, бе поканено като супервайзър при изграждането на депо за отпадъци в Република Словения, гр.Kranj от BELMOND injenering Ltd.

Услуги

Специализирани сме в изграждането на изолационни пакети по клетките на депа за отпадъци, водоеми, тунели, мостове и сгради.

Монтаж на HDPE

Монтаж на HDPE

Монтаж на високоплътен полиетилен.

Монтаж на бентонит

Монтаж на бентонит

 

Монтаж на геотекстил

Монтаж на геотекстил

 

Дренажен геокомпозит

Дренажен геокомпозит

Монтаж на дренажен геокомпозит

Геоклетъчни системи

Геоклетъчни системи

Монтаж на геоклетъчни системи

Монтаж на PVC мембрани

Монтаж на PVC мембрани

 

Галерия

Галерия с изпълнени от СтивМакро обекти.

  • Всички
  • Депа за отпадъци
  • Водоеми
  • Други

Клиентите за Нас

 

инж. Митко Митев

Управител на СОФСТРОЙ

Фирмата извърши монтаж на геомембрана HDPE-2mm и геотекстил 450 гр.м2 - 13790 м2. и всички необходими проверки, гарантиращи здравината на шевовете.

Stelios Flouris

Export Manager

The autorized installer for HDPE "STIV Makro 2000" with: Trained staff, showed big responsibility at performance of the assigned works. Professional pursuance, recognition and using skills for constructions - repair works, accordingly the specificity and requirements of the sites.

СИГДА ЕООД

Включването на фирмата в изпълнението на проектната реализиация отчитаме като правилния избор на изпълнител, гарантиращ сигурност и успешен резултат.

Изпълнени Обекти

Богатият опит придобит през годините, наличието на добри специалисти и необходимата материално техническа база ни дава възможност да бъдем една от водещите фирми в нашата страна за монтаж на хидроизолационни системи необходими при изграждането на сметища, водоеми, мостове, тунели, сгради и др.

Строителство на клетка на депо за пепелина и гипс

Инвеститор - ТЕЦ AES Марица Изток 1 гр.Гълъбово, Възложител - ГЛОБУС ЕООД гр.Стара Загора. Супервайзор в частта за полагане и монтаж на геосинтетични материали. Монтаж на Геомембрана HDPE 2мм - 321 086м². Монтаж на геотекстил и геокомпозит.

монтаж на изолационни слоеве на депо за промишлени отпадъци

Инвеститор – Вулкан Цимент АД гр.Димитровград, Възложител – РОДОПСТРОЙ – 97 ООД гр.Момчилград. Монтаж на Геомембрана HDPE 2.5мм, Геотекстил 400гр/м² и Геокомпозит 720 гр/м² - 48 904м².

изграждане на водоем за напояване на земеделски култури - гр. Ген.Тошево

Инвеститор и Възложител – Павлови Фууд Индъстрийс ООД гр. Ген.Тошево. Монтаж на Геотекстил 300гр/м² и Геомембрана GSE HD 1.5мм – 2 613м².

изграждане на водоем за напояване на земеделски култури - с. Сенокос

Инвеститор и Възложител – Павлови Фууд Индъстрийс ООД гр.Ген.Тошево. Монтаж на Геотекстил 300гр/м² и Геомембрана GSE HD 1.5мм – 2 790м².

изграждане на водоем за напояване на земеделски култури - с. Кардам

Инвеститор и Възложител – Павлови Фууд Индъстрийс ООД гр.Ген.Тошево. Монтаж на Геотекстил 300гр/м² и Геомембрана GSE HD 1.5мм – 2 628м².

изграждане на водоем за изоставени домашни любимци - гр. Девня

Инвеститор и Възложител – СИГДА ООД гр.Варна. Монтаж на Геотекстил 500гр/м² и Геомембрана HDPE 2.0мм - 350м².

Почивен комплекс Св. Георги, общ.Каварна,Реконструкция и преустройство

Инвеститор и възложител - "Свети Георги Ризорт енд спа" АД гр.София.
Изграждане на покривна конструкция в едно с топло- и хидро-изолационен пакет и прилежащите им детайли. Хидроизолация на основи, тераси и други открити пространства.

Депо за фосфогипсов отпадък на Агрополихим гр.Девня - клетка 2

Инвеститор - Агрополихим АД гр.Девня, Възложител - СИГДА ООД гр.Варна
Монтаж на Бентонит 4кг/м², Геотекстил 700гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

гр.Ямбол – противопожарен водоем

Доставка и монтаж на Геотекстил 300гр/м² и Геомембрана HDPE 1.5мм
Инвеститор и възложител – ГЛОБУС ЕООД гр.Стара Загора

гр.Троян, местността Беклемето – противопожарен водоем

Инвеститор и Възложител – СИМА ЕООД гр.Троян
Доставка и монтаж на Геотекстил 300гр/м² и Геомембрана HDPE 1.5мм

Агрополихим АД гр.Девня - вътрешна изолация на склад за съхранение на торове

Инвеститор - Агрополихим АД гр.Девня, Възложител - СИГДА ЕООД гр.Варна
Монтаж на Геомембрана HDPE 2мм

Централа на ПК Напредък гр.Варна - хидроизолация покрив с HDPE

Инвеститор - ПК Напредък гр.Варна, Възложител - Еврострой 2007 ООД гр.Добрич
Доставка и монтаж Геомембрана HDPE 2мм

Завод за гипсови строителни плоскости КНАУФ Марица – ВиК отводняване /ретензионен басейн/

Инвеститор - КНАУФ България ЕООД Възложител- Благоустройство и чистота ЕООД гр.Гълъбово
Доставка и монтаж на Геотекстил 300гр/м² и Мембрана PVC 2мм

Депо за фосфогипсов отпадък на Агрополихим гр.Девня – ретензионен басейн

Инвеститор - Агрополихим АД гр.Девня, Възложител - СИГДА ЕООД гр.Варна
Монтаж на Бентонит 4кг/м², Геотекстил 700гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

Депо за фосфогипсов отпадък на Агрополихим гр.Девня – клетка 1

Инвеститор - Агрополихим АД гр.Девня, Възложител - СИГДА ЕООД гр.Варна
Монтаж на Бентонит 4кг/м², Геотекстил 700гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

с.Арнаутино, обл.Стара Загора - Аварийно възстановяване на магистрален канал М-1

Инвеститор - Мелиорации ХМС ЕООД гр.Габрово, Възложител - Гимекспорт АД гр.София
Монтаж на Геомембрана HDPE 2мм

Регионално депо за битови отпадъци гр.Разград – РШ2

Инвеститор - Община Разград, Възложител - Баугрунд Институт Книрим ООД гр.София
Доставка и монтаж на Геомембрана HDPE 2мм – екструдерно заваряване

ДТБО с.Въглен общ.Варна - изграждане на клетка 4

Инвеститор - Община гр.Варна, Възложител - Техномаш Българска Индустриална Група АД гр.Нова Загора
Доставка и монтаж на Геотекстил 350гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

гр.Девня - Депо за промишлени отпадъци на Стар Содов Завод

Инвеститор - Софстрой АД гр.София, Възложител - Гимекспорт АД гр.София
Монтаж на Геотекстил 450гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

ТЕЦ Енел Марица Изток - 3 с.Медникарово – Депо за Опасни Отпадъци
Инвеститор - Енел Марица Изток - 3 АД, Възложител - ЕТ ИТА Валентин Тонев

Доставка и монтаж на Геотекстил 400гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

ТЕЦ Ай И ЕС Марица Изток - 1 Гълъбово - Езеро за Инфилтрат

Инвеститор - ТЕЦ AES Марица Изток 1 гр.Гълъбово, Възложител - Гимекспорт АД гр.София
Монтаж на Геомембрана HDPE 2мм

ТЕЦ Ай И ЕС Марица Изток - 1 Гълъбово - Съоръжение за Съхранение на Отпадъци

Инвеститор - ТЕЦ AES Марица Изток 1 гр.Гълъбово, Възложител - Гимекспорт АД гр.София
Монтаж на Геотекстил 450гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

с.Тополи, общ.Каварна - Голф игрище Thracian Cliffs (изкуствено езеро)

Възложител - Еврострой 2007 ООД
Доставка и монтаж на Геотекстил 300гр/м² и Геомембрана HDPE 1.5мм

Регионално Депо за Отпадъци гр.Севлиево - Клетки за Опасни Отпадъци

Инвеститор - РДО Севлиево ООД, Възложител - Гимекспорт АД гр.София
Монтаж на Геотекстил 400гр/м² и Геомембрана HDPE 2.5мм

РДБО Силистра - Ремонт на повредената от обслужващата техника мембрана и запушване на отходни тръби

Инвеститор и Възложител - ОбП „РДБО” гр.Силистра
Доставка и монтаж на Бентонит 4.5кг/м², Геотекстил 450гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм, екструдерно заваряване

х-л Орхидея к.к.Златни Пясъци

Инвеститор и Възложител - Ливел ООД гр.София
Доставка и монтаж на PVC 2мм на покривна конструкция

ДТБО - с.Въглен общ.Варна - изграждане на клетка 3

Инвеститор - Община гр.Варна, Възложител - ЕСКАНА АД гр.Варна
Монтаж на Геомембрана HDPE 2мм

гр.Варна, кв.Аспарухово - Сутерен в сграда със смесено предназначение

Инвеститор и Възложител - Микроспектър ООД гр.Варна
Монтаж на Геотекстил 300гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

гр.Балчик - Представителен комплекс

Инвеститор и Възложител - Стимекс ЕООД гр.Варна
Монтаж на Геотекстил 450гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм - хидроизолация шахти

ТЕЦ Марица Изток -1 гр.Гълъбово - клетка за промишлени и строителни отпадъци

Инвеститор ТЕЦ AES Марица Изток - 1 гр.Гълъбово, Възложител - Глобус ЕООД гр.Стара Загора и Гимекспорт АД гр.София
Монтаж на Геотекстил 450гр/м² и Геомембрана HDPE 2.5мм

ТЕЦ Марица Изток - 2 с.Ковачево - Депо за Твърди Битови, Промишлени и Опасни отпадъци /Клетка за Опасни Отпадъци/

Инвеститор - ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево, Възложител - Риск Инженеринг АД гр.София
Монтаж на Геотекстил 450гр/м² и Геомембрана HDPE 2.5мм

РДТБО гр.Созопол - изграждане на 3 клетки за битови отпадъци

Инвеститор - Министерство на околната среда и водите, Възложител - NAUE GmbH & Co.KG
Монтаж на Геотекстил 700гр/м² и Геомембрана HDPE 2мм

Депо за Отпадъци Slovenia - Kranj – супервайзър

Възложител - Belmont injeniring doo и NAUE GmbH & Co.KG
Монтаж на Бентонит 4.5кг/м² , Геомембрана HDPE 2мм и Геотекстил 500гр/м²

РДТБО гр.Силистра - изграждане на 3 клетки за битови отпадъци и закриване на съществуващо депо

Инвеститор - Министерство на околната среда и водите, Възложител - NAUE GmbH & Co.KG
Монтаж на Бентонит 4.5кг/м², Геотекстил 700гр/м², Геосинтетика 450гр/м², и Геомембрана HDPE 2мм

ДТБО с.Въглен, общ.Варна - изграждане на клетка 2

Инвеститор - Община гр.Варна, Възложител - Технокомерс ЕООД гр.Сливен
Монтаж на Геомембрана HDPE 2мм

РДТБПОО гр.Русе – изграждане на 3 клетки за битови отпадъци, 2 клетки за строителни отпадъци и 2 клетки за опасни отпадъци

Инвеститор - Министерство на околната среда и водите, Възложител - Гимекспорт АД гр.София
Монтаж на Бентонит 4.5кг/м², Геотекстил 700гр/м², Геомембрана HDPE 2мм и 2.5мм

ДТБО гр.Мадан – изграждане на клетка 2

Инвеститор- Минстрой Холдинг АД гр.София,
Възложител – Гимекспорт АД гр.София

Зоо и Екоцентър гр.Добрич - изграждане на водоем за птици

Инвеститор и възложител - Община гр.Добрич
Монтаж на геотекстил 500гр/м² и HDPE 1.5мм

Готови сме да работим с Вас

Контакти